Dokumenty ke stažení

Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku
Osvědčení o registraci (DPH)

 

Osvědčení o autorizaci inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
Osvědčení k činnosti kordinátora BOZP

 

Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou činností